HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie -- Overleven in netwerken

| Door Peter Schramade

Grote gevestigde ondernemingen hebben het moeilijk. Gemiddeld genomen daalt zowel hun levensduur als hun personeelsomvang. Meer en meer zijn het de kleine, flexibele en vaak nog jonge ondernemingen die het speelveld lijken te gaan bepalen. Wat kunnen bestaande grote ondernemingen doen om te voorkomen dat ze achterop raken of kopje onder gaan? In dit nummer komen daartoe de volgende thema's aan de orde:

Her- en doorstarten:
- Sviokla bespreekt vijf prille maar vaak genegeerde indicatoren van komende veranderingen in een bedrijfstak.
- Klaassen presenteert vier manieren waarop geleerd kan worden van succesvolle start-ups. 

Netwerken van mensen:
- Van Os, Delisse en Jurriëns laten zien hoe een 3.0 organisatie wordt opgebouwd en onderhouden.
- Kaats, Opheij en Dees bespreken hoe met externe partners doordacht samenwerkingsverbanden kunnen worden opgetuigd.

Netwerken van dingen:
- Iansiti en Lakhani beschrijven aan de hand van het voorbeeld van GE hoe de focus kan worden verlegd van het leveren van producten naar digitaal ondersteunde dienstverlening gericht op verbetering van de bedrijfsresultaten van de klant.
- Burkitt geeft enkele strategische richtlijnen op hoofdlijnen voor bedrijven die hun kans willen grijpen in de wereld van het ‘Internet of Things’ (IoT).

Ontwrichting ten goede en ten kwade
-
- De ontwrichtende werking van het IoT heeft veel positieve kanten, maar Martin wijst op de maatschappelijke ontwrichting die wordt veroorzaakt door het louter handelen in waarde. Hij richt zijn pijlen vooral op hedgefondsmanagers.

 

Publicatie

Wat grote bedrijven kunnen leren van succesvolle start-ups

| Door Eric Klaassen

Succesvolle start-ups verbeteren aanhoudend hun propositie door weloverwogen risico’s te nemen, betrokken medewerkers te laten samenwerken in multidisciplinaire teams en zich te laten leiden door data en contact met de klant. Grote en vooral op efficiëntie ingerichte bedrijven zouden daar veel van kunnen leren.

Publicatie

Bedrijfstakvernieuwing: Oog krijgen voor de signalen die duiden op drastische vernieuwing in de bedrijfstak

| Door Redactie HMR

Baanbrekende vernieuwing in een bedrijfstak is zelden een abrupte schok maar eerder de uitkomst van allerlei kleinere aanpassingen die gevestigde partijen en nieuwkomers doorvoeren. Managers die verrast zijn wanneer de ‘disruptie’ eenmaal een feit is, kunnen alleen maar zichzelf verwijten dat ze hebben zitten slapen.

Door John Sviokla