HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie – Bedrijfsfuncties en werkwijzen opnieuw uitvinden

| Door Peter Schramade

Op het gebied van Marketing, R&D en Human Resources wordt veel aandacht besteed aan het heroverwegen en opnieuw uitvinden van de eigen bijdrage en het samenspel met andere functies. In dit nummer van Holland Management Review laten de bijdragen van Gordon & Perrey, van Hannon, Smits & Weig, en van Charan, Barton & Carey dat voor elk van de drie genoemde functies zien. Verder wordt in dit nummer aandacht besteed aan mogelijkheden om projectwerk – gangbaar bij R&D en ook steeds meer toegepast in Marketing en HR – te verbeteren: Dohmen onderzoekt de voorwaarde voor razendsnelle projectuitvoering, Uijl & Licht pleiten voor een zwaardere inrichting van de samenwerking met ‘stakeholders’, en  Ramakers, Janssen & Van den Besselaar presenteren een nieuwe methode voor verhalend werken en denken in projectwerk. Bij al die nieuwe werkwijzen past ook een nieuwe manier van het aansturen van de prestaties van de mensen die er invulling aan moeten geven. Buckingham & Goodall beschrijven in hun bijdrage hoe Deloitte dit probeert te doen.

Publicatie

Er gloort een nieuwe gouden tijd voor de marketing

| Door Jonathan Gordon, Jesko Perrey

In het dynamische bedrijfsklimaat van tegenwoordig kan de marketing dankzij technologische ontwikkelingen als ‘big data’ en sociale media niet alleen veel nauwkeuriger meten en op nieuwe manieren haar ‘verhaal’ vertellen, maar ook ingrijpender dan ooit directe invloed uitoefenen op het aanbod van de onderneming.

Publicatie

Een formule voor het meten van de productiviteit in R&D

| Door Eric Hannon, Sander Smits, Florian Weig

Veel ondernemingen krijgen maar geen greep op de productiviteit en efficiëntie van hun R&D-tak. In het huidige concurrentieklimaat is dat een steeds groter probleem. Een nieuwe formule helpt het benodigde inzicht te verschaffen en opent de weg naar trefzekerder besluitvorming en prestatieverbetering.