HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie – Dilemma's in innovatie

| Door Peter Schramade

Ongekende technologische en enorme demografische ontwikkelingen bepalen het complexe speelveld waarbinnen de maakindustrie keuzen moet maken: over processen, producten en het businessmodel en vooral de vraag of, en in welke mate, daarin moet worden geïnnoveerd. Ondernemingen staan voor veel innovatiedilemma’s. In dit nummer kijken Thomke & Manzi naar procesinnovatie en bespreken Brock, Podoynitsyna & Den Ouden businessmodelinnovatie. Sull en Van den Ende & Deichmann bieden inzichten die voor zowel proces-, als product- en businessmodelinnovatie van belang (kunnen) zijn. De bijdragen van Langerak en De Vries gaan in hun geheel over productinnovatie. Die van De Kempenaer en van Jaruzelski, Staack & Goehle doen dat ook, maar minder expliciet. 

Publicatie

Feiten en fabels over succesvolle productinnovatie

| Door Fred Langerak

De ‘sterftecurve’ voor nieuwe producten blijkt al vanaf 1995 constant te zijn. Dat is opmerkelijk, want de inzichten omtrent succesvol innovatiemanagement zijn sindsdien sterk verbeterd. Cruciaal is een goede samenhang tussen de factoren ten aanzien van vijf aspecten: product, markt, strategie, organisatie en proces. 

Publicatie

Betere besluitvorming met bedachtzame bedrijfsexperimenten

| Door Stefan Thomke, Jim Manzi

Over voorstellen voor innovaties in de bedrijfsvoering wordt nog te vaak besloten op basis van intuïtie. Door ideeën te testen in een experiment kan de besluitvorming een veel steviger basis worden gegeven. Het management moet zich daarbij wel enkele belangrijke vragen stellen.