HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie – Industrie 4.0

| Door Peter Schramade

In de Nederlandse maakindustrie zijn ruim 56.000 bedrijven actief. Toch leek Wim van der Leegte lange tijd de enige die geloofde in deze sector, en in het belang ervan voor onze economie. Maar de tijden zijn veranderd: de maakindustrie zit niet meer in het verdomhoekje. Onze maakindustrie hoeft het absoluut niet af te leggen tegen het industriële geweld van opkomende economieën. Volgens de Financial Times liggen drie van de tien meest innovatieve Europese regio’s in Nederland. De regio Eindhoven heeft volgens Deutsche Bank zelfs de beste maakindustrie wereldwijd. 
In dit nummer besteden we ruim aandacht aan de ins en outs van de maakindustrie.

Publicatie

Bouwen aan de maakindustrie met knowledge-based capital

| Door Arnoud Muizer

De maakindustrie is en blijft een cruciale pijler onder de Nederlandse economie. Het concept van ‘knowlegde-based capital’ (KBC) lijkt een doeltreffend handvat te bieden voor de beleidsvorming van bedrijven en overheden om de maakindustrie verder te bevorderen.

Publicatie

Smart Industry – Kans, uitdaging of de zoveelste hype?

| Door Ben Dankbaar

Ontwikkelingen als het ‘internet der dingen’, Big Data en 3D-printing worden gezamenlijk ook wel aangeduid als ‘Industrie 4.0’ of ‘smart industry’. De grote veranderingen die op industrie en economie afkomen, vragen echter om nuchter en doordacht beleid. De Nederlandse Actieagenda Smart Industry lijkt niet in alle opzichten aan die eis te voldoen.