HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Strategie mals ontbijtje voor cultuur? (Van de hoofdredactie)

| Door Peter Schramade
In dit nummer richten we de schijnwerpers op strategische veranderinitiatieven, het managen van de doorvoering ervan en factoren die kritisch zijn voor hun welslagen. Vooral de centrale rol van (organisatie)cultuur daarbij nemen we in beschouwing.
Publicatie

Strategische mislukkingen rond IT: pijnlijke waarheden en remedies

| Door Jan Hoogervorst
Mislukte IT-initiatieven zijn nogal eens in het nieuws. Dergelijke mislukkingen zijn niet simpelweg te wijten aan de complexiteit die een IT-project eigen is, maar aan ingebakken organisatorische onzinnigheden waarmee zulke (en andere) ambitieuze projecten in de regel worden aangestuurd.
Publicatie

Professioneel veranderen van professionele organisaties

| Door Ton Speet, Maarten Otto, Rick Schutte
De turbulente marktomgeving van vandaag maakt het managen van organisaties van professionals er alleen maar lastiger op. Aan de hand van het beproefde veranderkrachtmodel wordt in dit artikel beschreven hoe het management de juiste sturing kan zoeken in het spanningsveld tussen ‘richting’ en ‘ruimte’.