Colofon

Colofon

Holland Management Review (ISSN 0927-4375) is een uitgave van BBP Media. Holland Management Review biedt zes keer per jaar een selectie uit de beste publicaties van medewerkers van onder meer diverse business schools in de VS en Nederland.

Hoofdredactie
(Niet voor abonnementen en bezorgingen)
drs P.W.J. Schramade
Baarschotseweg 12
5756 PC Vlierden
Tel.: (0493) 31 55 71
Fax: (0493) 32 33 39
peter@schramade.nl

Eindredactie
Raymond Gijsen
hmr@bbp.nl

Webredactie
Raymond Gijsen
hmr@bbp.nl

Redactieraad
Prof. dr. H.R. Commandeur
Prof. dr. Dany Jacobs
Prof. dr. P.K. Jagersma
Prof. dr. F. Langerak
Prof. dr. P.S.H. Leeflang
Prof. dr. W.F.G. Mastenbroek
Prof. dr. J. Strikwerda

Secretariaat
Jihane Amouri
j.amouri@bbp.nl
0348 41 52 05

Typografie
Bakker Creatie, Badhoevedorp

Opmaak
HuigHaverlag, Wormerveer

Druk
Drukkerij Deltabach

Distributie
Sandd

Advertentie-exploitatie
BBP Media bv
Telefoon +31 (0)348 415 305
E-mail: info@bbp.nl

www.bbpmedia.nl

Uitgever
Paul Petermeijer

Overname artikelen
Artikelen, berichten en afbeeldingen mogen alleen worden overgenomen en vermenigvuldigd na schriftelijke toestemming van de redactie.

Abonnementen
Abonnementen kunnen op elke gewenst moment ingaan. Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 8 weken voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd.

Adreswijziging
Minimaal drie weken van te voren doorgeven via info@bbp.nl.