Colofon

Holland Management Review (ISSN 0927-4375) is een uitgave van
Mediawerf Uitgevers. Holland Management Review biedt zes keer per jaar
een selectie uit de beste publicaties van medewerkers van onder meer
diverse business schools in de VS en Nederland.

Uitgever 
Klazinus Lagerwerf

Hoofdredactie
(Niet voor abonnementen en bezorgingen)
drs. P.W.J. Schramade
Baarschotseweg 12
5756 PC Vlierden
Tel.: (0493) 31 55 71
Fax: (0493) 32 33 39
peter@schramade.nl

Eindredactie & webredactie
Raymond Gijsen
raymondgijsen@hotmail.com

Redactieraad
Prof. dr. H.R. Commandeur
Prof. dr. Dany Jacobs
Prof. dr. P.K. Jagersma
Prof. dr. F. Langerak
Prof. dr. P.S.H. Leeflang
Prof. dr. W.F.G. Mastenbroek
Prof. dr. J. Strikwerda

Contact m.b.t. abonnementen
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
Tel: 0900-Aboland / 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)
Fax: 0251 - 310 405
http://www.aboland.nl
Twitter: @Aboland_klanten

Ontwerp en vormgeving
http://www.houdbaar.nl

Advertentie-exploitatie

Mediawerf Uitgevers
Donker Curtiusstraat 87
1051 MC Amsterdam
Tel: 020 - 468 71 26
E-mail: klazinus@mediawerf.nl
www.mediawerf.nl/

Overname artikelen
Artikelen, berichten en afbeeldingen mogen alleen worden overgenomen en vermenigvuldigd na schriftelijke toestemming van de redactie.

Abonnementen
Als vaktijdschrift hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervan uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Tenzij expliciet een niet-verlenging is afgesproken. Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk acht weken voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. Een abonnement is pas definitief beëindigd na onze bevestiging van de opzegging. Prijswijzigingen voorbehouden.

Adreswijziging
Minimaal drie weken van te voren doorgeven via klantenservice@aboland.nl.