HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie -- "Breaking bad"

| Door Peter Schramade

Managers en medewerkers die zich onethisch gedragen vormen een serieus probleem voor organisaties en hun omgeving. Managers die in de ogen van hun medewerkers wél ethisch handelen zorgen er juist voor dat hun bedrijven financieel een stuk beter presteren, zo blijkt uit onderzoek. Desalniettemin zijn aardig wat managers geneigd tot breaking bad: van de regels afwijken en het verkeerde pad op gaan. Alle reden dus om eens een themanummer samen te stellen over ethiek, waarin antwoorden worden gezocht op vragen als: hoe zien ethische en onethische gedragingen eruit, welke factoren zijn erop van invloed, en hoe zijn deze gedragingen te bevorderen respectievelijk tegen te gaan?
 

Publicatie

Waartoe is de manager op aarde? Lessen van oude fresco's

| Door Govert Buijs

Het imago van de manager is niet best. Een soort gilde of orde, met een eigen beroepsprofiel – vooral gericht op reflectie op het eigen handelen en de eigen drijfveren – zou kunnen helpen. Het beeldverhaal van eeuwenoude fresco’s in Siena kan inspiratie bieden.

Publicatie

Deugdethiek en management

| Door Marcel Becker

Codes, procedures en wet- en regelgeving zijn niet voldoende om mensen aan te sporen tot goed gedrag. Deugdethiek kan een belangrijke aanvulling bieden als kritische manier om naar zichzelf, de collega en de organisatie te kijken.