HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie – Toonbeeld van leiderschap

| Door Peter Schramade

In dit themanummer over leiderschap wordt in het Voorwoord gerefereerd aan het optreden en enkele uitspraken van Paus Franciscus die als 'motto' kunnen dienen voor de bijdragen van de diverse auteurs. Allereerst is daar de context waarin de leider opereert: Franciscus heeft laten zien dat hij beseft dat een organisatie niet effectief kan zijn zonder ‘gezonde’ leiders, en omgekeerd dat leiders niet effectief kunnen zijn zonder een ‘gezonde’ organisatie. In dit nummer wordt het thema van contextueel leiderschap behandeld in de bijdragen van Bazigos e.a., Peters, en Keijser & Wilderom. Vervolgens: aandacht voor emotie. Franciscus waarschuwt er onder andere voor dat leiders zich emotioneel niet mogen laten 'verstenen', maar compassie, altruïsme en generositeit moeten tonen. In dit nummer wordt het belang van aandacht voor emoties in organisaties behandeld door Sanders resp. Barsade & O’Neill. Dit themanummer over leiderschap wordt afgesloten met een blik op 'paradoxaal leiderschap' (Smith e.a.) en vrouwelijk leiderschap (Grinwis e.a.).

Publicatie

Leiderschap in context

| Door Michael Bazigos, Chris Gagnon, Bill Schaninger

Niet de voorkeursstijl van de leider hoort bepalend te zijn voor de manier waarop de organisatie wordt aangestuurd, maar hoe (on)gezond die organisatie is. Het begint met een aantal basisbenaderingen die altijd belangrijk zijn. Naarmate een organisatie gezonder wordt, worden aanvullende vormen van leidersgedrag belangrijker.
 

Publicatie

Een nieuwe generatie leiderschap: vrolijke veerkracht in een complexe wereld

| Door Freek Peters

Megatrends in samenleving en technologie hebben de context van economie en organisaties sterk veranderd. De productie- en dienstverleningseconomie verandert in een kennis- en innovatie-economie, en de samenleving wordt steeds ‘vloeibaarder’. Deze ‘verandering van tijdperk’ heeft consequenties voor
het leiderschap van organisaties.