HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdhartredactie - Consequent

| Door Redactie HMR

'Consequent zijn' betekent dat de ene handeling logisch volgt op de andere, of dat je handelt in overeenstemming met hoe je denkt, de belofte die je hebt gedaan, of een beslissing die je hebt genomen. Omdat het gaat over zowel gedrag, relatie als tijd, is het een dynamisch principe. Consequent zijn is geen
repeterende handeling; het is betekenisvol gedrag. Als je daar als manager serieus over doordenkt, valt er nog wat te halen. In de artikelen in dit nummer, komt de betekenis van 'consequent zijn' op allerlei manieren tot uitdrukking.

Publicatie

Hoe kunnen end-to-end-processen worden geborgd in de organisatie?

| Door Hans Strikwerda

Organisaties worden door allerlei economische ontwikkelingen gedwongen om het concept van end-to-end-processen toe te passen, net zoals ze een eeuw geleden werden gedwongen om het scientific management in te voeren. Het management komt daarmee voor heel wat vragen en opgaven te staan.

Publicatie

Bouwen aan vertrouwen bij kostenreductie

| Door Vinay Couto, Deniz Caglar, John Plansky

Veel reorganisaties lopen uit op een teleurstelling. Kostenreducties beklijven niet en de organisatie wordt per saldo niet sterker. De Fit-for-Growth-aanpak laat zien dat het ook anders kan.