HMR NieuwsbriefVan de hoofdhartredactie - Organiseren met een belofte

| Door Ben Kuipers, Eric van der Wal

Steeds meer managers en organisaties willen serieus aan de slag met een ‘belofte’ voor de organisatie, een hoger doel. Het thema ‘organiseren met een belofte’ staat centraal in dit nummer van Holland Management Review.

Na een brede schets van de mondiale ontwikkelingen (Kelly & Sheppard) nemen we een duik in ‘werkgeluk’ vanuit het perspectief van werkgevers (De Waal & De Wit) respectievelijk werknemers (McKee). Vervolgens het verslag van een onderzoek naar het effect van schriftelijke communicatie bij organisatieverandering (Van der Voet & Vermeeren), een beschouwing over de ‘belofte’ die managers zoeken in managementliteratuur (Steven en Wouter ten Have), verslag van een Nederlands onderzoek naar de belofte van teamwerk (Kuipers e.a.) en tot slot een beschouwing over de vraag hoe organisaties een maatschappelijke belofte kunnen inbouwen in hun merk (Rodríguez Vilá & Bharadwaj).

Naar een betere afstemming van bedrijfsleven, economie en samenleving

| Door Colm Kelly, Blair Sheppard

 

De politieke turbulentie in veel Westerse landen weerspiegelt een sinds vele jaren groeiende kloof tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een historische schets, observaties en een oproep tot debat en (dringend noodzakelijke) actie.

Verhoog de attractiviteit van uw organisatie

| Door André de Waal, Harold de Wit

Er was tot nog toe niet veel praktijkonderzoek naar de bijdrage van de organisatie aan werkgeluk. Een hoog prestatieniveau maakt de werkomgeving aantrekkelijker. In een krappe arbeidsmarkt is dat een duidelijk plus.

Succesvol veranderen door het managen van betekenis en invloed?

| Door Joris van der Voet, Brenda Vermeeren

Bij organisatieverandering is zowel de betekenis die medewerkers toekennen aan de verandering als de invloed die zij erop (menen te) hebben van belang. De uitkomsten van een experimenteel onderzoek naar de invloed van schriftelijke communicatie daarop.