HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie –– Poortwachter en aartsengel

| Door Peter Schramade

Michael Porter wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke managementgoeroes van de laatste dertig, veertig jaar. De inzichten die hij voortbracht en -brengt zijn zowel voor wetenschappers als ondernemers verhelderend. Al met al reden voor een special over het werk van Porter. In deze editie zijn vier belangwekkende artikelen van Porter geselecteerd en vertaald: over de essentie van strategie, de vijf concurrentiekrachten, het creëren van gemeenschappelijke (maatschappelijke én economische) waarde, en over de omslag die nodig is in de gezondheidszorg. Daarnaast laten drie Nederlandstalige Porter-kenners onafhankelijk van elkaar hun licht schijnen over het werk van Porter.

Publicatie

Michael Porter: Wat is strategie?

| Door Michael Porter

‘Japanse bedrijven hebben zelden een strategie’, aldus Porter in dit artikel uit 1996. Naar het voorbeeld van Japan waren westerse bedrijven sterk gaan inzetten op operationele effectiviteit. Maar dat is niet hetzelfde als strategie, en een levensvatbare concurrentiepositie raakte steeds verder uit beeld.

Publicatie

Michael Porter: de vijf concurrentiekrachten die vormgeven aan de strategie

| Door Michael Porter

Dit artikel uit 2008 is een bewerking van zijn klassieker uit 1979. Porter bevestigt nogmaals zijn vijfkrachtenraamwerk, bespreekt enkele veel voorkomende misverstanden, geeft praktische tips voor het gebruik van het raamwerk en biedt een dieper inzicht in de implicaties ervan voor de strategievorming.