HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie – De nieuwe CFO

| Door Peter Schramade

In dit nummer wordt onder andere ingehaakt op de ontwikkelingen die de afgelopen decennia van invloed zijn geweest op de taken en verantwoordelijkheden van de Chief Financial Officer (CFO):

  • Kemperman e.a. bespreken lessen die te trekken zijn uit briljante businessmodellen in de financiële sector
  • Schramade stimuleert ondernemingsleiders het blikveld te verruimen door eens de bril op te zetten van verschillende typen beleggers
  • Kuehn laat zien hoe je als CFO middelen kunt inzetten gericht op duurzaamheid en maatschappelijke initiatieven.
  • Strikwerda benoemt een zestal tegenstellingen die de CFO in zijn/haar rol moet zien te overbruggen.

In andere artikelen in dit nummer:

  • Tien principes voor kostenmanagement waarmee bedrijven optimale waarde kunnen creëren en al te kritische (activistische) aandeelhouders op afstand kunnen houden (Caglar e.a.)
  • De uitdagingen die kostenbeheersing in ziekenhuizen met zich meebrengt voor het (midden)management (Okkerman & Dankbaar)
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers handelen in lijn met de strategie en helpen de organisatiedoelen te realiseren? (Van der Kolk e.a.)
  • Het belang van bedrijfscapaciteiten bij fusies en overnames (Neely e.a.).
Publicatie

Leren van briljante businessmodellen in finance

| Door Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed, Jennifer op ’t Hoog

Banken en verzekeraars moeten bewijzen dat ze het waard waren om gered te worden in de financiële crisis. Inspirerende businessmodellen uit verleden en heden bieden veel wijze lessen voor hun toekomst.

Publicatie

De spiegel van de belegger – Wat investeerders van bedrijven willen weten en omgekeerd

| Door Willem Schramade

De vragen en onbevangen blik van beleggers en analisten kunnen het management een handige ‘spiegel’ bieden. Door het gesprek met hen aan te gaan, kan de onderneming veel over zichzelf leren.