Adverteren

Voor adverteren op www.hmr.nl of in het tijdschrift
Holland Management Review kunt u contact opnemen
met Klazinus Lagerwerf, uitgever.

Mediawerf Uitgevers
Klazinus Lagerwerf
Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem
Tel: 06 22 49 59 12
E-mail: klazinus@mediawerf.nl