10th Annual Global CEO Survey

In vergelijking met 2002 hebben bijna twee keer zo veel CEO’s het volste vertrouwen in de omzetgroei voor de komende 12 maanden. Meer dan 90% van de 1100 geënquêteerde CEO’s in 50 landen is optimistisch over de omzetgroei voor de komende 3 jaar. Zij verwachten dat deze groei zal worden gestimuleerd door verbeterde marktpenetratie, geografische expansie en fusies en overnames (M&A’s).

De top-5-landen waarvoor belangrijke groeimogelijkheden worden voorzien, zijn Mexico, Indonesië, Viëtnam, Korea en Turkije. CEO’s zien de grootste groei weggelegd voor betere penetratie van bestaande markten met bestaande producten (23%) en toegang tot nieuwe markten via geografische expansie (21%). Bijna 80% wil de groei financieren met interne kasstromen. Minder dan 20% verwacht een beroep te doen op aandelenmarkten, slechts 10% op private equity. Ongeveer de helft van de CEO’s geeft aan een grensoverschrijdende overname of fusie te hebben voltooid of te plannen voor de eerstvolgende 12 maanden. Belangrijkste doel van M&A’s: toegang verkrijgen tot nieuwe markten en afnemers.

Auteursgegevens

PricewaterhouseCoopers
website

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Reageer