Adviseren als gewetensvolle onzekerheidsreductie

Managers hebben behoefte aan houvast. Adviseurs bieden die – soms gewetensvol, soms gewetenloos. ‘Evidence’ benutten is een belangrijk bestanddeel van gewetensvolle onzekerheidsreductie bij veranderingen. ‘Providence’ en ‘eminence’ zijn soms de verkeerde bestanddelen, maar kunnen ook versterkend werken.

publicatie
Publicatiedatum
24-02-2015
Editie
HMR 159, januari-februari 2015
Reageer