Bedrijfstakvernieuwing: Oog krijgen voor de signalen die duiden op drastische vernieuwing in de bedrijfstak

Baanbrekende vernieuwing in een bedrijfstak is zelden een abrupte schok maar eerder de uitkomst van allerlei kleinere aanpassingen die gevestigde partijen en nieuwkomers doorvoeren. Managers die verrast zijn wanneer de ‘disruptie’ eenmaal een feit is, kunnen alleen maar zichzelf verwijten dat ze hebben zitten slapen.

Door John Sviokla

publicatie
Publicatiedatum
18-12-2014
Editie
HMR 158, november-december 2014
Reageer