Bent u een ‘verkennend leider’?

Het wemelt in het bedrijfsleven van verhalen over ondernemingen die ‘ziende blind’ waren voor kansen of grote risico’s. Zeker in de veel complexere en sneller veranderende wereld van tegenwoordig kunnen kansen en risico’s uit onverwachte hoek komen. Een topmanager moet er dan ook mede voor zorgen dat de onderneming haar omgeving goed in de gaten houdt en belangrijke signalen vroegtijdig oppikt. Sommige managers doen dit van nature. De auteurs noemen in dat verband onder meer Bill Gates, wijlen Robert Goizueta van Coca-Cola en Richard Branson. Veel managers bereiken echter de top op grond van prestaties in de operationele bedrijfsvoering. Hun ‘verkennend vermogen’ is vaak slecht ontwikkeld. Op grond van hun onderzoek naar dit thema, dat ook in de literatuur nog vrij weinig is belicht, geven de ateurs drie kenmerken voor een ‘verkennend leider’: externe blik, strategische oriëntatie op lange termijn, en een ontdekkingsmentaliteit. Toen GE onderzoek deed naar de kenmerken van ‘groeimanagers’ kwamen daar zowat identieke eigenschappen uit naar voren, merken de auteurs op. Ze beschrijven in dit artikel de kenmerken van ‘verkennend leiderschap’ en geven aan hoe managers dit kunnen ontwikkelen en in hun organisatie kunnen institutionaliseren.

Pagina 61-71

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 121, september-oktober 2008
Reageer