Betere producten ontwikkelen met Totaalinnoveren

Een kritiek op de ‘resource-based view of the firm’ was dat de notie van ‘competenties’ te vaag zou blijven. In dit artikel worden de competenties ingevuld aan de hand van de kritieke faalfactoren bij de productontwikkeling. Deze worden vervolgens vertaald in drie clusters van steeds vijf praktisch toepasbare aanbevelingen voor innovatievermogen.

publicatie
Publicatiedatum
18-06-2018
Editie
HMR 179, mei-juni 2018
Reageer