Bundelen van inkoopkracht in multinationals

De realiteit achter concerninkoopstructuren

Het realiseren van inkoopsynergie in concernverband is geen eenvoudige zaak. De concerninkoopstructuren staan namelijk niet op zichzelf, maar zijn afgeleid van de feitelijke strategie en structuur van de onderneming. Als deze veranderen, heeft dit gevolgen voor de wijze waarop inkoop op concernniveau is verankerd. Dit verklaart de voortdurende afwisseling tussen decentrale en meer centraal geleide inkoopstructuren. Als gevolg van de informatietechnologie kiezen veel ondernemingen op dit moment voor een hybride inkoopstructuur. De strategisch/tactische inkoopprocessen worden centraal aangestuurd en de meer operationele inkoopprocessen worden decentraal uitgevoerd. Op deze wijze trachten ondernemingen te profiteren van hun inkoopkracht, waarbij de operationele flexibiliteit binnen de businessunits wordt gewaarborgd. De cases in dit artikel met betrekking tot Corus en NAM geven aan dat de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan inkoopcoördinatie kan verschillen. Beide ondernemingen zijn werkzaam in kapitaalsintensieve industrieën, die gekenmerkt worden door internationale concurrentie. Beide ondernemingen kennen omvangrijke inkoopuitgaven die in concernverband internationaal worden gecoördineerd. De cases maken duidelijk dat de inkooporganisatiestructuren de afgelopen tien jaar aan belangrijke, onvoorziene veranderingen onderhevig zijn geweest.

Pagina 75-83

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 95, mei-juni 2004
Reageer