Commercieel de markt op voor een goed doel

Gaat het samen?

Steeds meer organisaties voor het goede doel begeven zich in commerciële activiteiten in de hoop minder afhankelijk te kunnen worden van donaties. Ook hopen zij op deze manier zakelijker en professioneler over te komen bij donateurs. Er is in de afgelopen jaren veel te doen geweest over dergelijke commerciële activiteiten. Vaak wordt er hoog opgegeven over de mogelijkheden. Een nuchtere beschouwing laat echter zien dat inkomsten uit commerciële bron voor de meeste non-profits slechts een klein deel vormen van de totale inkomstenstroom. Bovendien zijn maar weinig bedrijfjes van non-profits winstgevend. De auteurs bespreken een onderzoek waaruit blijkt dat non-profits veel te optimistisch zijn over hun kansen in de markt. Het rendement wordt meestal overdreven, zoals enkele onthutsende voorbeelden in dit artikel illustreren. Men beseft bij non-profits ook veel te weinig wat er allemaal bij komt kijken om succesvol een bedrijf op te bouwen. Het grootste nadeel is echter dat commerciële activiteiten de aandacht afleiden van de sociale taak waar het allemaal om begonnen was. Soms wordt die maatschappelijke taak er zelfs door geschaad. De auteurs bespreken waarom non-profits van nature gehandicapt zijn in de markt. Zij bepleiten dat instellingen voor het goede doel al hun energie concentreren op juist dat goede doel.

Pagina 60-69

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 101, mei-juni 2005
Reageer