Concurrentiestrategie zonder ‘rode koningin’-effect

Verkennen van mogelijke bedrijfsmodellen

Een bedrijfsmodel is veelal de uitkomst van traditionele strategievorming en implementatie. Dat leidt ertoe, dat ondernemingen en sectoren hun manier van werken meestal slechts geleidelijk veranderen. Het ‘rode koningin’-effect verwijst naar het advies van de rode koningin uit het boek Through the Looking Glass van Lewis Carroll. Daarin legt een rode koningin uit, dat er hard moet worden gerend om op dezelfde plek te kunnen blijven – en nog harder om ergens te kunnen komen. In het kennisintensieve en sterk veranderlijke bedrijfsklimaat van tegenwoordig is echter duidelijk dat alleen maar ‘harder rennen’ geen zin heeft: er moet juist slimmer en anders worden gewerkt dan de concurrentie. In dit artikel wordt een ‘instrument’ of denkkader besproken, waarmee het management de mogelijkheden kan ‘verkennen’ voor baanbrekende vernieuwing in de bedrijfsvoering. Het framework bestaat uit vier bouwstenen: waardepropositie aan de klant, technologie, bedrijfsinfrastructuur, en economische levensvatbaarheid/winstgevendheid. Door ideeën voor vernieuwing op elk van deze vier punten ‘af te tasten’, kunnen ondernemingen zichzelf binnenstebuiten keren en de bakens in de bedrijfstak verzetten. Het instrument wordt in detail geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld uit de wijnsector en een kleine case op het gebied van de productie van academische handboeken.

Pagina 32-44

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 102, juli-augustus 2005
Reageer