Concurreren op kwalitatief onderbouwd inzicht in mensen
Hebben investeringen in medewerkers een meetbaar effect op hun prestatieniveau? Wie zijn de best presterende medewerkers? Hoe kan de organisatie hun collega’s de ruimte en motivatie geven om ook uitstekend werk te gaan afleveren? Topondernemingen als Google, Best Buy, Procter & Gamble en Sysco beantwoorden deze vragen aan de hand van geavanceerde technologie voor het vergaren en analyseren van gegevens. Met de inzichten die dit oplevert, bouwen zij concurrentievoordelen. Bijvoorbeeld een effectiever beleid voor werving en selectie respectievelijk het vasthouden van personeel. Of een nauwere koppeling van personeelsgegevens aan bedrijfsresultaten. In dit artikel worden zes verschillende manieren gepresenteerd waarop ondernemingen gegevens over hun mensen bijhouden, analyseren en inzetten. Zoals een eenvoudige maatstaf waarmee de hele onderneming de ‘pols’ kan worden genomen. Maar ook geavanceerde prognoses voor de toekomstige personeelsomvang, in diverse scenario’s. Ondernemingen die concurreren met behulp van inzicht in mensen gestoeld op kwantitatieve analyses, blijken – zo stellen de auteurs – bepaalde kenmerken gemeen te hebben. Ze beheren hun data en technologie op concernniveau. Ze ondersteunen acties van analytische leiders. Ze formuleren realistische analytische doelen. En ze nemen analisten in dienst die sociale vaardig zijn en over brede expertise beschikken. Pagina 35-41
publicatie
Publicatiedatum
15-12-2010
Reageer