De belangenbehartiger die breder kijkt: een andere benadering van ‘agency’-theorie

In 1944 nationaliseerde de Franse staat autofabrikant Renault en verwachtte dat het bedrijf jaarlijks de staatskas zou spekken. De nieuwe topman van het concern stelde echter andere prioriteiten dan zijn opdrachtgever: hij wilde Renault opbouwen en schroomde niet om de af te dragen winst zo klein mogelijk te houden. Deze welkome variant van het klassieke ‘agency’-probleem biedt wellicht handvatten voor beter bestuur in het bedrijfsleven.

publicatie
Publicatiedatum
01-01-2012
Editie
HMR 141, januari-februari 2012
Reageer