De Cluster Radar

Diagnose van samenwerking in het MKB

Steeds meer MKB-ondernemingen werken samen in een groep van bedrijven om tot innovatie te komen. Veel van deze clusters zijn niet succesvol. Door de samenwerking regelmatig door te lichten, is het echter mogelijk vroegtijdig problemen in de samenwerking te signaleren en daar actie op te ondernemen. Daartoe is een methode ontwikkeld voor het diagnosticeren van clusters: de Cluster Radar. Hiermee zijn samenwerkingsverbanden door te lichten op vier elementen: strategie & organisatie, financieel klimaat, relatie tussen de deelnemers en innovatie & leren in het cluster. Op elk van deze gebieden wordt gemeten of kritieke succesfactoren in een cluster aanwezig zijn of niet. Dit gebeurt door middel van een korte vragenlijst. De resultaten worden vervolgens in een workshop aan de clusterdeelnemers voorgelegd. Het instrument wordt geïllustreerd aan de hand van een concrete case uit het MKB waar het tot een aantal belangrijke inzichten en veranderingen heeft geleid. Het instrument blijkt eenvoudig bruikbaar en het helpt MKB-bedrijven de problemen in hun samenwerking te identificeren. Inmiddels wordt het instrument in vele andere clusters toegepast.
publicatie
Publicatiedatum
29-07-2007
Editie
HMR 114, juli-augustus 2007
Reageer