De impact van externe samenwerking bij strategische vernieuwing

Aan de hand van een aantal casussen op het gebied van de langdurige zorg aan ouderen in Nederland, waarin verschillende partijen gezamenlijk nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelden in reactie op de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is gemodelleerd hoe samenwerkingsverbanden ook buiten het (tot nog toe vooral bestudeerde) Amerikaanse commerciële bedrijfsleven bijdragen aan strategische vernieuwing.

publicatie
Publicatiedatum
14-12-2020
Editie
HMR 194, november-december 2020
Reageer