De nieuwe innovatiepatronen

De digitalisering, de ontwikkeling van instrumentarium voor het analyseren van big data en de opkomst van cloud computing bieden nieuwe kansen om te innoveren. In dit artikel worden die kansen samengevat in vijf ‘patronen’: innovatie met gegevens ontleend aan voorwerpen, digitalisering van materiële bedrijfsmiddelen, combinatie van gegevens uit een of meer bedrijfstakken, handel in gegevens, en tot slot de vertaling van een interne capaciteit in een commerciële dienst. Tot besluit wordt een vragenlijst aangereikt waarmee het innovatieproces kan worden opgestart.

publicatie
Publicatiedatum
26-02-2014
Editie
HMR 153, januari-februari 2014
Reageer