De nieuwe uitdaging voor het bedrijfsleven
De uitdaging van de klimaatverandering dwingt tot een ware omslag in het denken en doen van bedrijven, aldus Peter Senge c.s. (bekend van The Fifth Discipline) in dit breed opgezette artikel. Bedrijven pakken dit ook op. Overal zoeken ondernemers tegenwoordig naar fundamenteel andere manieren van werken. Een paar Zweden hebben in hun land een inmiddels snel uitdijend netwerk van biobrandstofpompen van de grond gekregen. En op een bedrijvenpark hebben ze het energieverbruik met tachtig procent verminderd. DuPont zoekt actief naar alternatieve grondstoffen. Coca-Cola streeft naar een productiesysteem dat neutraal uitpakt voor drinkwatervoorraden. Allerlei grote concerns boeken aanzienlijke kostenbesparingen door anders om te springen met afval en energie. De ‘zeepbel’ van het industriële tijdperk staat duidelijk op springen, aldus de auteurs. Zij plaatsen de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief, geven het rekensommetje van de broeikasproblematiek en benoemen op basis daarvan de ‘80/20’-uitdaging waar de wereld nu voor staat: om kolossale rampen te voorkomen, moet de uitstoot van broeikasgassen binnen twintig jaar met tachtig procent omlaag. Dat vergt een nieuwe golf van fundamentele innovatie waarvan de in dit artikel gegeven voorbeelden slechts een voorbode zijn.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 123, januari-februari 2009
Reageer