De opkomst en ondergang van de financiële wereld en het einde van de ‘samenleving van organisaties’
De kredietcrisis en de recessie hebben door het grootschalige overheidsingrijpen een volstrekt nieuwe situatie geschapen in het Amerikaanse bedrijfsleven. De uitgangspunten die vele decennia de toon aangaven, gelden niet langer. Het managementonderzoek zal zich daaraan dienen aan te passen.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 129, januari-februari 2010
Reageer