De realiteit achter het uitbesteden van kernprocessen

‘Backofficeprocessen’ behoren binnen financiële instellingen tot de kernprocessen, maar zijn in de meeste gevallen geen bron van concurrentievoordeel. Onder de noemer ‘Business Process Outsourcing’ (BPO) besluiten directies steeds vaker tot het onderbrengen van dergelijke processen bij een externe partij. Zij worden in hun besluitvorming gesteund door optimistische verhalen in de internationale literatuur en door grote beloften van leveranciers. Zo wordt onder meer beloofd dat de kosten zullen dalen, de processen zullen verbeteren, de focus op de kernactiviteiten zal toenemen en de flexibiliteit zal verbeteren. In dit artikel staat het realiteitsgehalte van deze beloften centraal. Bepalend voor dit realiteitsgehalte is het businessmodel dat de leverancier hanteert bij het aanbieden van BPO-diensten. Zo zijn kostenvoordelen alleen mogelijk bij een standaardinfrastructuur die voor meer klanten wordt ingezet (1-op-n) of bij het gebruik van goedkopere arbeidskrachten en/of slimmere technologie. Flexibiliteit in product-marktcombinaties is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het aantal producten dat de leverancier ondersteunt, het aantal procesonderdelen dat hierbinnen kan worden overgenomen en de grootte van de markt waarin de leverancier actief is. De auteurs geven inzicht in de voorwaarden die noodzakelijk zijn om de potentiële voordelen van BPO te realiseren. Daarnaast worden raadgevingen geboden ten aanzien van het beslisproces en de implementatie.

Pagina 66-73

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 97, september-oktober 2004
Reageer