De responsieve onderneming
Ondernemingen die invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden dit begrip vaak vaag en onvoldoende helder afgebakend. De auteurs plaatsen hier een procesmatige aanpak tegenover en spreken in dit kader van de ‘responsieve onderneming’: een onderneming die beschikt over het vermogen tijdig en adequaat in te spelen op veranderingen in haar omgeving.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 91, september-oktober 2003
Reageer