De risico’s van categorisch denken

Denken in categorieën helpt de mens om greep te krijgen op de wereld. De manieren waarop we dat doen, zeker in het management, leiden echter vaak tot misvattingen en verkeerde beslissingen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de valkuilen bij categorisch denken en wordt een stappenplan aangereikt om ze te ontwijken.

Auteursgegevens

Bart de Langhe

Philip Fernbach

publicatie
Publicatiedatum
16-12-2019
Editie
HMR 188, november-december 2019
Reageer