De rol van marketing in Nederlandse ondernemingen
De auteurs beschrijven enkele uitkomsten van een onderzoek naar de rol van marketing in ruim tweehonderd middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen. De rol van marketing is onder meer gemeten door de invloed die marketingafdelingen hebben op marketingbeslissingen en niet-marketingbeslissingen en de perceptie van de invloed van de marketingafdeling door marketeers en het topmanagement te meten. Het blijkt dat slechts bij drie procent van de ondernemingen de gepercipieerde invloed van marketing hoog is. Het respect van topmanagement voor de marketingafdeling is hoog in ruim tien procent van de ondernemingen. Marketingafdelingen blijken minder bepalend te zijn bij het nemen van klassieke marketingbeslissingen dan andere afdelingen. We hebben vastgesteld welke factoren de invloed van marketing bepalen en vonden dat accountability en innovativiteit de belangrijkste antecedenten zijn voor de rol die marketing in ondernemingen heeft. De gemiddelde score op deze belangrijke determinanten is laag, zo blijkt uit het onderzoek. Een lage score op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de rol van marketing in organisaties verklaart dan ook dat de invloed van marketing in ondernemingen beperkt is. 
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 117, januari-februari 2008
Reageer