De rollen van de wegbereider voor de strategische planning

Bruggenbouwer, kundig vertaler en vertrouwde buitenstaander

In dit artikel wordt onderzocht hoe mensen – niet organisaties – strategie ontwikkelen. De auteurs introduceren in het bijzonder het concept van de ‘wegbereider’ van de strategische planning: de ‘strategic planning champion’ of ‘SPC’. Zo’n SPC is iemand die in een organisatie de aanzet geeft tot strategische planning, die er zich sterk voor maakt en die het proces stuurt. Deze persoon moet allereerst een traditionele rol vervullen: die van competente en technisch vaardige strategisch planner en denker. De auteurs hebben echter nog drie wezenlijke rollen voor de SPC in kaart gebracht: die van ‘bruggenbouwer’, ‘kundig vertaler’ en ‘vertrouwde buitenstaander’. Bij het vervullen van de diverse rollen zal de SPC rekening dienen te houden met de heersende waarden, interesses en zorgen in een organisatie. Die vormen als het ware de ‘spelregels’ bij het ontwikkelen van strategie. In dit artikel wordt het concept van de SPC – en de vier rollen die hij of zij vervult – geïllustreerd aan de hand van twee concrete voorbeelden uit de praktijk. De auteurs schetsen ook wat hun bevindingen betekenen voor onderzoekers en managers die zich nader willen verdiepen in het ‘ambacht’ van strategievorming, en die willen weten hoe dat ambacht met effect kan worden beoefend.

Pagina 38-54

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 121, september-oktober 2008
Reageer