De sleutels tot een succesvolle uitvoering van een strategie

Vaak grijpen organisaties naar het wapen van een reorganisatie om hun prestatievermogen te verbeteren. Daarbij worden de ware oorzaken van een tekortschietend prestatievermogen echter lang niet altijd aangepakt. Een reorganisatie behoort weliswaar tot de vier bouwstenen (beslissingsbevoegdheid, informatie, structuur en motivatie) van een prestatieverbeteringsprogramma, maar is eerder het sluitstuk ervan dan het fundament ervoor. Op grond van jarenlang onderzoek komen de auteurs tot de conclusie dat maatregelen met betrekking tot de bouwstenen ‘beslissingsbevoegdheid’ en ‘informatie’ (lees: beslissingsbevoegdheden verduidelijken, informatie beter laten doorstromen) belangrijker zijn voor het prestatievermogen dan maatregelen met betrekking tot de twee andere bouwstenen. Zij hebben in totaal zeventien kenmerken geïnventariseerd (samenhangend met de vier bouwstenen) die duiden op een sterk prestatievermogen. Na een bespreking van de vijf belangrijkste kenmerken schetsen zij hoe een organisatie een gericht stappenplan kan opzetten en doorlopen om intern aan de juiste knoppen voor prestatieverbetering te draaien. Op internet kunnen managers in een simulator onderzoeken welke maatregelen zij in hun organisatie prioriteit moeten geven. Een en ander wordt geïllustreerd met een (geanonimiseerd) voorbeeld uit de praktijk.

Pagina 58-70

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 122, november-december 2008
Reageer