De stille revolutie van social venturing entrepreneurs
Social venturing entrepreneurship (SVE) is de toepassing van eigentijdse vormen van entrepreneurship die gericht zijn op maatschappelijke goede doelen in situaties waar (nog) geen sprake is van marktwerking, waarbij de ondernemer geen winst als aandeelhouderswaarde nastreeft en ook andere dan financiële doelen beoogt. SVE is daarmee een nieuw en in potentie revolutionair antwoord op fundamentele maatschappelijke problemen. Het valt buiten alle traditionele categorieën. SVE biedt een andere aanpak dan die van gangbare ondernemingen omdat SVE zich niet op (bestaande) koopkrachtige markten richt, maar op gemeenschappelijk nut en welzijn. SVE onderscheidt zich echter ook van de klassieke filantropie omdat het een entrepreneurial benadering als uitgangspunt neemt die gericht is op de zelfredzaamheid van samenlevingen. SVE wijkt ook af van de overheidsaanpak omdat het werkt met een marktbenadering en geen dwangmiddelen hanteert. SVE is een enterpreneurial reactie op de stagnatie van innovatie in de samenleving, die vergaande gevolgen voor de gezondheidszorg, het onderwijs, de milieu- en energievraagstukken en het armoedeprobleem heeft. In hun aanpak introduceren SV-entrepreneurs nieuwe marktrelaties en efficiënte organisatievormen en daarmee zijn zij de nieuwe sleutelfiguren in de zoektocht naar oplossingen voor de maatschappelijke problemen van de 21e eeuw. 
publicatie
Publicatiedatum
01-07-2008
Editie
HMR 120, juli-augustus 2008
Reageer