De toegevoegde waarde van het ‘High Performance’-organisatieraamwerk

In de afgelopen vijf jaar hebben wereldwijd ruim 24.000 respondenten een vragenlijst ingevuld gebaseerd op het ‘High Performance’-raamwerk dat in 2007 in dit blad werd geïntroduceerd. De respons en de wetenschappelijke onderzoeken die bij organisaties zijn uitgevoerd aan de hand van dit HPO-raamwerk laten zien dat dit raamwerk inderdaad een goed inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van een organisatie – en waar de kansen voor verbetering liggen.

publicatie
Publicatiedatum
06-09-2012
Editie
HMR 144 juli-augustus 2012
Artikelnummer
6
Reageer