De veranderaanpak van directeuren en managers bij reorganisaties
Wat doen managers in concreto voor een zo goed mogelijk resultaat? Voor het beantwoorden van deze vraag zijn zestien directeuren en managers van grote bedrijven geïnterviewd. Dit artikel bevat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. De onderzoekers laten eerst zien bij welke situatie welke veranderaanpak past. Daarna gaan zij in op de topdownveranderaanpak, een werkwijze die de meeste managers gebruiken. Zij geven daarbij aan wat volgens de geïnterviewden de effecten zijn van deze aanpak en constateren dat deze niet alle even gewenst zijn. Vervolgens beschrijven zij de meest gewenste maar minst gebruikte veranderstrategie: de bottom-upveranderaanpak. Zij geven een aantal praktische handreikingen om de bottom-upaanpak toch toe te passen en besluiten met zeven aanbevelingen. Pagina 22-26
publicatie
Publicatiedatum
15-12-2010
Editie
HMR 135, januari-februari 2011
Reageer