De verwetenschappelijking van marketing

Wetenschappelijk onderzoek in de marketing heeft in de afgelopen decennia een steeds sterkere basis gelegd voor verantwoorde marketingbeslissingen in de praktijk. Na een schets van de inzichten die de marketingwetenschap de afgelopen decennia heeft geleverd, wordt besproken hoe marketingpraktijk en marketingwetenschap nog hechter zouden kunnen samenwerken, en welke onderzoeksvragen voor liggen.

publicatie
Publicatiedatum
26-11-2012
Editie
HMR 146, november-december 2012
Artikelnummer
3
Reageer