Dialoog over strategie rendeert
In tijden van crisis besluiten ondernemers in minder tijd en met minder mensen welke richting het bedrijf na de crisis op moet. Het is echter de vraag of zo’n topdown gedreven proces het beste werkt voor een strategische heroriëntatie na de crisis. Uit een analyse van strategische trends uit de wereld van morgen blijkt dat bedrijven gebaat zijn bij een flexibeler, authentieker, slagvaardiger en interactiever strategieproces. De strategische dialoog, waarbij in een continu proces een brede laag van internen en externen betrokken wordt bij het bepalen van de richting, lijkt hiervoor geschikt. Dit artikel laat zien dat een strategische dialoog ook daadwerkelijk intern tot meer draagvlak leidt en de onderneming extern bij de les houdt. De gekozen strategische richting wordt beter begrepen en is realistischer. Ook is er onder seniorlijnmanagers meer team- en individueel commitment om de strategie uit te voeren. Ongeacht de gekozen strategische richting betaalt dit zich uit: de bedrijfsresultaten van ondernemingen die kiezen voor de strategische dialoog zijn significant beter dan die van ondernemingen waarin een topdownproces wordt gehanteerd. Voor directies die nu bezig zijn met een strategische heroriëntatie biedt dit artikel concrete handvatten voor de inrichting van het strategieproces. Door gezamenlijk te bouwen aan de toekomst ontstaat er weer gezamenlijk vertrouwen in die toekomst. Zo haalt de strategische dialoog niet alleen de bedrijfsresultaten maar ook de medewerkers uit de crisissfeer. Pagina 57-65
publicatie
Publicatiedatum
22-09-2010
Editie
HMR 133, september–oktober 2010
Reageer