Digitalisering en innovatie

Digitalisering dringt door op alle terreinen, zowel in het privé-leven als in het werk, en leidt daar tot diverse vormen van innovatie. Nieuwe vormen van leven en werken bieden op hun beurt weer mogelijkheden voor verdere digitalisering (en andere innovaties). Verschillende aspecten van dat samenspel tussen digitalisering en innovatie, en mogelijkheden om aan dat samenspel vorm te geven, worden in dit nummer belicht.

publicatie
Publicatiedatum
26-02-2014
Editie
HMR 153, januari-februari 2014
Reageer