Disfuncties in veranderende organisaties

Organisaties die proberen te begrijpen waarom een verandering wel of niet lukt, neigen vaak tot veel te simplistische of volstrekt onoverzichtelijke diagnoses en oplossingen: ‘vervang de leider’, of ‘laten we maar eens ergens aan gaan draaien en zien wat er van komt’. Inzicht in vaak voorkomende problemen en daaraan ten grondslag liggende ‘disfuncties’ bij verandering en doelrealisatie in organisaties biedt een uitweg.

publicatie
Publicatiedatum
06-09-2012
Editie
HMR 144 juli-augustus 2012
Artikelnummer
4
Reageer