Dualiteiten en het positiespel van de verandering
Strategische verandering richt zich op het ingrijpend verbeteren van het functioneren van de organisatie. Deze soort verandering wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit, zowel in termen van inhoud, proces als belangen. Blauwdrukken en recepten vormen hoogstens een startpunt, ze zijn nooit de uiteindelijke weg naar het eindpunt. Daarom is het zaak vooral het proces op weg naar het resultaat te doorgronden. Met andere woorden, managers moeten niet voorbereid worden op effecten, maar op het proces dat die effecten veroorzaakt. Hiervoor is het nodig dat er vanuit een goede eerste analyse van de omgeving, functie en doelen van de organisatie afgewogen aandacht wordt besteed aan onderwerpen als leiderschap, structuur en gedrag. Afgewogen oplossingen kunnen tot stand komen door te werken met dualiteiten. Dualiteiten zoals ‘top-down’ versus ‘bottom-up’ en mensgericht tegenover systeemgericht geven ijkpunten om van situatie tot situatie doordacht te zoeken naar de beste oplossingen. Uitgelegd wordt welke aanpakken managers ten dienste staan om vruchtbaar om te gaan met de bij strategische verandering relevante dualiteiten.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 105, januari-februari 2006
Reageer