Duurzaam ondernemen in mondiaal verband: laveren tussen cultureel relativisme en cultureel imperialisme
Van bedrijven die wereldwijd opereren wordt verwacht dat zij zich houden aan internationale gedragsregels op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De auteur zet uiteen hoe bedrijven het beste kunnen omgaan met het spanningsveld tussen naleving van internationale gedragsregels en specifieke lokale omstandigheden.
publicatie
Publicatiedatum
12-04-2006
Editie
HMR 106, maart-april 2006
Artikelnummer
7
Reageer