Duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden: zeven eisen voor effectief leiderschap

Hoewel het volume aan laaggeschoold werk de komende decennia afneemt, blijft er veel vraag naar arbeid in de laagste, elementaire beroepen. Onder andere vanuit dat perspectief is het zorgwekkend dat de inzetbaarheid van laagopgeleiden om diverse redenen relatief kwetsbaar is. Om die inzetbaarheid te ‘verduurzamen’, dient er extra aandacht te komen voor de capaciteiten van de leidinggevenden van laagopgeleide werknemers. Een bij TNO ontwikkeld praktisch deskundigheidsprofiel kan daarbij helpen.

publicatie
Publicatiedatum
06-06-2013
Editie
HMR 149, mei-juni 2013
Artikelnummer
8
Reageer