Dynamische capaciteiten bij IBM: strategie formuleren én uitvoeren
Een concurrentievoordeel is maar tijdelijk. Daarom moet een organisatie voortdurend de veranderingen in de markt inschatten en zich daar ‘dynamisch’ op afstemmen, zodat ze voortdurend een concurrentievoordeel heeft. De notie van ‘dynamische capaciteiten’ is om deze reden bij IBM een gevleugeld begrip geworden. Onder het motto ‘strategie is uitvoering’ besloot toenmalig topman Lou Gerstner eind jaren negentig de strategische planning van de onderneming op de schop te nemen. Wat altijd een stafexercitie was geweest, uitmondend in een confrontatie tussen lijn- en topmanagement, moest een ‘gestructureerd gesprek op basis van feiten’ worden. In het nieuwe ‘IBM Business Leadership Model’, bestaande uit specifieke kennis- en uitvoeringsprocessen, ligt het initiatief nu bij de BU-managers. Zij benoemen ‘prestatiekloven’ (slechte resultaten of nieuwe kansen) en maken plannen om die aan te pakken, daarbij naar behoefte bijgestaan door het concern.
In het artikel worden de aanpak en bouwstenen van IBM’s nieuwe strategievorming
uitgebreid beschreven. Cruciaal is de aandacht voor de wisselwerking tussen
belangrijke bouwstenen van strategievorming. Deze krijgt handen en voeten in speciale kennisteams (bijvoorbeeld voor technologie) en uitvoeringsinstanties (zoals de ‘Strategic Leadership Forums’) alsmede in de kruisbestuiving tussen denken en doen die wordt bereikt door algemeen managers tijdelijk te stationeren in de concernafdeling voor strategie.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 118, maart-april 2008
Reageer