Een alternatief perspectief op organisaties en organisatiecultuur

Teams willen nog wel eens ‘de hei’ opzoeken om in rust aan de toekomst te bouwen, maar zien daarbij liever over het hoofd dat gemaakte afspraken vaak niet worden nagekomen. Hier ligt een belangrijke rol voor de manager die beseft dat de traditionele kijk op organisaties een irreële mate van controle veronderstelt. Vanuit dat perspectief kunnen in het dagelijkse bedrijf belangrijke gesprekken op gang worden gebracht.

publicatie
Publicatiedatum
06-06-2013
Editie
HMR 149, mei-juni 2013
Artikelnummer
6
Reageer