Een integrale benadering van strategievorming

Ook ervaren topmanagers vinden het onprettig om een keuze te moeten maken. Een keuze vóór iets is ook een keuze tegen iets. Om wél de knoop te kunnen doorhakken, en de gemaakte keuze vervolgens met overtuiging in de praktijk door te zetten en er draagvlak voor te winnen, moeten managers leren na te denken over prioriteiten en hoe ze hun keuzen in de context van de hele onderneming kunnen beargumenteren. Schets van een praktisch raamwerk voor integrale strategievorming.

publicatie
Publicatiedatum
24-07-2013
Editie
HMR 150, juli-augustus 2013
Artikelnummer
2
Reageer