Een kapitaalmarkt voor Eureka!
De wereld heeft een kapitaalmarkt voor uitvindingen nodig, net zoals er ook een markt voor durfkapitaal is ontstaan, die startende ondernemingen financiert, en de sector private equity, die inefficiënte ondernemingen nieuw leven in blaast. Uitvinden is een activiteit die nuttige, patenteerbare ideeën voortbrengt. De uitvinders-‘branche’ functioneert echter heel gebrekkig en heeft een groot gebrek aan financiering. De afhankelijkheid van geldstromen van overheden is veel te groot. Dat komt doordat de wereld van onderzoek en ontwikkeling niet is georganiseerd als een activiteit met winstoogmerk. Dat kan anders, betoogt de auteur, een voormalig chief technology officer bij Microsoft. Sinds 2000 werkt hij met het (mede door hem opgerichte) Intellectual Ventures aan zijn visie: een markt tot ontwikkeling brengen waar patenten efficiënt kunnen worden gekocht, verkocht of in licentie gegeven. Een cruciale rol daarbij spelen investeringsfondsen die de grote risico’s, die aan uitvindingen kleven, beheersbaar maken. Zij zouden dat doen door kolossale portefeuilles op te bouwen en die zo te verpakken dat de waarde ervan gemaximaliseerd kan worden. Professionele uitvindingskapitalisten zouden niet alleen dergelijke fondsen beheren. Zij zouden ook ondernemingen, universiteiten en individuele uitvinders (de ‘Willy Wortels’) helpen om hun ideeën te gelde te maken. Uiteindelijk zou een kapitaalmarkt voor uitvindingen ertoe moeten leiden dat er veel meer geld naar toegepast onderzoek gaat. Dan kan het aantal uitvindingen explosief stijgen, wat uiteindelijk de samenleving ten goede komt. Pagina 18-28
publicatie
Publicatiedatum
22-07-2010
Editie
HMR 132, juli-augustus 2010
Reageer