Een nieuw kijkglas voor een heldere blik op samenwerken
Samenwerkingsvraagstukken zijn bij veel organisaties de bestuurlijke agenda gaan bepalen. In de bestuurskamer dringt het besef door dat geen enkele organisatie alléén kan overleven en zonder andere organisaties de complexe vraagstukken van deze tijd kan oplossen. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Struikelblok is vaak spraakverwarring en verschil van inzicht tussen de verschillende partijen. Een gemeenschappelijk kijkglas kan uitkomst bieden.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 127, september-oktober 2009
Reageer