‘Erop en erover’ in crisistijd

In dit artikel wordt een combinatie van zowel defensieve als offensieve maatregelen voorgesteld, waarmee een onderneming de huidige recessie kan doorstaan – en er bij voorkeur ook met een groter concurrentievermogen weer uit tevoorschijn komt. Aan de hand van enkele (op te stellen) recessiescenario’s dient men te bepalen waar de onderneming kwetsbaar is. Op die plekken moeten de ‘dijken’ vervolgens zo snel mogelijk worden ‘versterkt’: met behulp van diverse initiatieven kunnen zowel de financiële basis als de belangrijkste bedrijfsactiviteiten veilig worden gesteld. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de beurswaardering gunstig afsteekt bij die van concurrenten. Aan de offensieve kant bepleiten de auteurs een concentratie van investeringen op terreinen die bepalend zijn voor het toekomstige succes (zoals Apple in het verleden goed heeft gedaan); aandacht voor kansen in de crisis, bijvoorbeeld om een in financiële problemen geraakte concurrent over te nemen; en een heroverweging van het bedrijfsmodel (zoals IBM begin jaren negentig deed). Ook wordt de instelling van een crisismanagementteam bepleit. Dit team ziet erop toe dat de gekozen maatregelen daadkrachtig worden uitgevoerd en stelt het plan waar nodig bij.

Pagina 8-16

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 124, maart-april 2009
Reageer