Flexibilisering van het innovatieproces
Toyota staat alom bekend om zijn succesvolle innovatie. Het Japanse concern is er wereldmarktleider mee geworden. Het systeem voor de productontwikkeling van Toyota bevat dan ook belangrijke succescriteria voor andere ondernemingen. Hoe kunnen andere ondernemingen de magie van de productmachine die Toyota heet echter overnemen zonder er, net als Toyota, zestig jaar aan te moeten sleutelen? De ‘truc’ is om niet de specifieke stappen, maar de overkoepelende mentaliteit over te nemen en een systeem in te voeren waarin de belemmeringen van conventionele Onderzoek & Ontwikkeling worden omzeild en waarin bovendien voortdurend wordt geherinvesteerd in verdere procesverbeteringen. In dit artikel worden eerst de belangrijkste kenmerken van het succesvolle systeem van Toyota op een rijtje gezet. Vervolgens wordt geschetst welke stappen andere ondernemingen achtereenvolgens kunnen zetten om ook in hun Onderzoek & Ontwikkeling een omslag à la Toyota te bereiken: herformuleer de doelen (vanuit het perspectief van waarde voor de klant), bouw een systeem voor langlopende ontwikkeling van talent, laat de ‘spanning’ tussen specialistische bedrijfsfuncties en de productontwikkeling vóór in plaats van tégen de onderneming werken, en zet kennis opnieuw in. Tot slot wordt beknopt aangegeven hoe het hele veranderingsproces kan worden opgestart.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 120, juli-augustus 2008
Reageer