Global sourcing

De rol van ‘Made in China’ in de Nederlandse import

China is het laatste decennium aan een opzienbarende opmars in de wereldeconomie bezig. Het land is als een magneet geweest voor buitenlandse investeringen en mede daardoor is de positie van China als exportnatie enorm versterkt. In dit artikel gaan de auteurs in op de gevolgen van de opkomst van het Verre Oosten in het algemeen, en China in het bijzonder, voor de Nederlandse economie. Uit een analyse van Nederlandse importstromen blijkt dat de snelle Aziatische opmars ook zichtbaar is in meer hoogwaardige productgroepen zoals elektronica en telecommunicatie. Het is zeer de vraag of de Nederlandse, en meer algemeen de Europese, economie klaar is voor de concurrentiedruk die gepaard gaat met de snel toenemende stroom hoogwaardige ‘Made in China’-producten. Onze ‘oude’ Westerse economieën zullen aanzienlijk worden getroffen door de in dit artikel geschetste ontwikkelingen. Flexibiliteit is in dit kader cruciaal om de gevolgen van de aardverschuiving die zich thans in de economische machtsverhoudingen voordoen, op te vangen. Het is ernstig dat deze ontwikkeling de politieke leiders in ons land voorbij lijkt te gaan. De Chinese trein dendert door en ook de Indiase ‘bijwagen’ komt langzamerhand op stoom. De groei van onze haven-, distributie- en transportactiviteiten zal zich verder doorzetten. Deze zal echter naar onze overtuiging niet opwegen tegen het grote verlies aan werkgelegenheid in onze industrie. De Nederlandse industriële werkgelegenheid en de daaraan gekoppelde dienstverlening gaan een periode van zwaar weer tegemoet. We zijn gewaarschuwd!

Pagina 47-52

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 104, november-december 2005
Reageer