Groeistrategie

Schaalvoordelen op zichzelf kunnen een groeistrategie niet onderbouwen

Schaaleffecten zijn nog altijd voor veel bedrijven een reden om te groeien. Grote bedrijven zouden kunnen profiteren van schaalvoordelen met een positief effect op hun performance. In de praktijk bestaat echter veel discussie over schaaleffecten, omdat zij vooraf lastig zijn in te schatten en achteraf vaak niet worden gerealiseerd. Uit een analyse van 212 Europese ondernemingen in vijf kapitaalintensieve sectoren blijkt dat er geen relatie bestaat tussen schaalgrootte en performance. Allereerst kan over de sectoren heen geen algemeen verband worden gevonden. De samen- hang tussen schaalgrootte en performance varieert sterk, afhankelijk van de keuze van de indicator voor de performance, de maatstaf voor de schaalgrootte en de sector. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen hebben wisselend de beste performance. Daarnaast kan op sectorniveau evenmin een verband worden gevonden. In de sectoren waar al een samenhang tussen schaalgrootte en performance lijkt te bestaan, ontbreekt een eenduidige relatie. De afwezigheid van een verband geeft aan, dat ook in de afzonderlijke sectoren schaalgrootte geen effect had op de performance. De analyse maakt duidelijk dat schaalvoordelen op zichzelf een groeistrategie niet kunnen onderbouwen. Op basis van de analyse wordt ervoor gepleit om een groeistrategie meer te beoordelen op specifieke schaaleffecten die niet voor de sector als geheel gelden, beter de historische en relatieve performance van een onderneming te doorgronden om een beter beeld te krijgen van de werkelijk te behalen schaalvoordelen, meer aandacht te geven aan integratie bij groei om specifieke schaalvoordelen ook te verzilveren, beter te letten op het managen van de balans van een onderneming en bij een groeistrategie meer te focussen op het terugdringen van schaalnadelen ten aanzien van oplopende management- en beheerkosten.
Pagina 26-33
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 126, juli-augustus, 2009
Reageer