Groeistrategie: van rendabele groei naar aandeelhouderswaarde
Bedrijven worden steeds vaker beoordeeld op hun vermogen om rendabel te groeien en aandeelhouderswaarde te creëren. Er bestaan aanwijzingen dat groei niet per se rendabel is en bij de meeste bedrijven nauwelijks economische waarde zou toevoegen. Onderzoek wijst echter uit dat in de periode 2003-2006 Nederlandse beursfondsen vaker rendabel groeiden dan wordt verondersteld. Het is opvallend dat de high performers van rendabele groei in vergelijkbare marktomstandigheden verkeerden en een soortgelijke groeistrategie kenden. De mate van rendabele groei had echter weinig effect op de creatie van aandeelhouderswaarde: een groeiende, goed renderende onderneming is niet vanzelfsprekend een goede belegging. Deze bevinding druist in tegen een belangrijk uitgangspunt van waardemanagement, waarbij wordt aangenomen dat rendabele groei en economische waardeschepping zouden leiden tot meer aandeelhouderswaarde. Als rendabele groei belangrijk is voor het management en als het management hiermee meer aandeelhouderswaarde wil creëren, zal het zijn groeistrategie op basis van een breder aantal strategische en economische indicatoren moeten managen en beoordelen. In dit verband wordt een zestal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de rol van strategisch management, de gehanteerde prestatie-indicatoren, de beloningsystematiek en het managen van aandeelhouders.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 116, november-december 2007
Reageer