Heeft marketing nog toekomst?

In de afgelopen jaren hebben zich tal van belangrijke ontwikkelingen in marketing voorgedaan. Ondanks en ook dankzij (!) deze ontwikkelingen wordt er steeds meer kritiek op marketing geleverd. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of marketing nog wel toekomst heeft. Waaruit bestaat de kritiek op marketing en wat zijn de oorzaken van deze kritiek? De feiten en oorzaken worden in dit artikel geïnventariseerd. Naar de mening van de auteur heeft marketing wel degelijk toekomst. De contouren van deze marketing van de toekomst worden geschetst.

Pagina 74-79

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 99, januari-februari 2005
Reageer