Het ‘DNA’ van innovatievermogen
Jeffrey Dyer, Hal Gregersen en Clayton Christensen Hoe komt een Jeff Bezos op het idee voor Amazon? Wat ging er allemaal om in het hoofd van Pierre Omidyar toen hij het concept voor eBay bedacht? En waarin verschillen dergelijke, bij uitstek innovatieve, topondernemers van andere ondernemers en topmanagers? In dit artikel worden de inzichten besproken die zijn verkregen door middel van een onderzoek van zes jaar naar deze vragen. Van 25 innovatieve ondernemers werden de dagelijkse gewoonten in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de bronnen van hun creativiteit. Verder werden enkele duizenden hoge managers en honderden innovatieve starters en bedenkers van nieuwe producten geïnterviewd. De onderzoekers vonden vijf ‘ontdekkingsvaardigheden’ waarmee de bij uitstek innovatieve ondernemer zich van andere ondernemers onderscheidt. Vier daarvan zijn vormen van ‘doen’: de innovatieve ondernemer stelt vragen om zich los te maken van de status quo en nieuwe mogelijkheden te zien; observeert klanten, leveranciers en andere ondernemingen en ontwikkelt aan de hand van de kleine details die hij/zij daarbij signaleert nieuwe ideeën; experimenteert voortdurend om nieuwe ideeën uit te proberen en de wereld te verkennen; en netwerkt met allerlei verschillende mensen om de wereld met andere ogen te bezien. Deze vier ontdekkingsvaardigheden komen vervolgens samen in de vijfde: associëren en zo nieuwe inzichten ontwikkelen. Het goede nieuws, in weerwil van de titel van het artikel, is dat minder innovatieve mensen hun innovatievermogen kunnen versterken door de vijf ontdekkingsvaardigheden consequent te gaan beoefenen. In het artikel worden daartoe enkele tips aangereikt. Pagina 23-29
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 131, mei-juni 2010
Reageer