Het raadsel van de productiviteit
Bevindingen in recent onderzoek duiden erop dat management in het algemeen, en algemeen management in het bijzonder, doorslaggevend is voor het prestatievermogen van ondernemingen en daarmee voor de economie als geheel. De sterke prestatieverbeteringen die optreden wanneer private equity-huizen bedrijven onder hun hoede nemen, lijkt ook een aanwijzing in die richting. In dit artikel wordt het ‘mysterie’ van de productiviteit bezien vanuit een uiterst breed perspectief, puttend uit zowel historisch als macro- en micro-economisch wetenschappelijk onderzoek. Gesteld wordt, dat een verdere productiviteitsverbetering bij bedrijven en in de economie als geheel vooral kan worden bereikt door de beheersing van bij uitstek cruciale managementmethoden aan te scherpen. Financieel management kan bijvoorbeeld behalve als instrument voor toezicht en controle ook worden ingezet als instrument voor productiviteit- en prestatieverbetering. Twee specifieke methoden lijken bij uitstek van belang voor productiviteitsverbetering: lerend managen en managementontwikkeling. Managers, concludeert de auteur, hebben hun eigen vaardigheden altijd teveel als een ‘zwarte doos’ beschouwd. Door gericht te investeren in managementcapaciteiten – niet alleen in de directiekamers van bedrijven, maar ook aan de business schools en bij de overheid – kan er doelbewust en met vertrouwen aan productiviteitsverbetering worden gewerkt.
Auteursgegevens

Glenn Hubbard

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 115, september-oktober 2007
Reageer