Het veronachtzaamde goud van oud

Pleidooi voor meer aandacht voor (inzicht in) de wensen van ouderen in een leeftijdsbewust marketingbeleid.

Er zijn steeds meer ouderen – en steeds meer koopkrachtige ouderen – in onze samenleving. Toch besteden bedrijven weinig aandacht aan deze doelgroep. Dat zouden ze wel moeten doen. Pleidooi voor meer aandacht voor (inzicht in) de wensen van ouderen in een leeftijdsbewust marketingbeleid.

Auteursgegevens

Hans Kasper

publicatie
Publicatiedatum
09-12-2018
Editie
HMR 181-182, oktober-december 2018
Reageer