Het wat en hoe van een doeltreffend loyaliteitprogramma
Ondanks de grote populariteit van loyaliteitprogramma’s onder zowel bedrijven als het grote publiek – althans afgemeten aan de vele programma’s die er zijn en de hoge percentages consumenten die eraan deelnemen – zijn veel van deze programma’s toch niet succesvol. Dit artikel onderscheidt vier verschillende soorten loyaliteitprogramma’s en biedt richtlijnen aan de hand waarvan een onderneming een doeltreffend loyaliteitprogramma kan ontwikkelen, uitvoeren en bewaken. Ook worden verscheidene mogelijke te vermijden valkuilen beschreven. De auteur geeft ook voorbeelden van loyaliteitprogramma’s uit het bedrijfsleven.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 113, mei-juni 2007
Reageer